ремонтни дейности

Фирма „САБРОСА“ ООД извършва цялостни и частични вътрешни ремонти във Вашия дом, офис, хотел или където имате нужда.

Ние разполагаме с професионални кадри, доказали своята компетентност и коректност в областта на ремонтните услуги. Заедно с Вас ще обсъдим и намерим най-добрия вариант за промяна на определеното помещение така, че то да носи комфорт на всеки, който влезе в него.

За всеки клиент се изготвя индивидуална ценова оферта, като цените може да варират в зависимост от обема на работа и срока  на изпълнение.

 

ГАЛЕРИЯ РЕМОНТИ